Реєстрація
1
Зачекайте будь ласка...
Як перевірити товар:
Акції
Вигравайте з ТМ "ЗОЛОТЕ ПОЛЕ"
"Шановний учаснику акції від ТМ "Золоте поле".
Термін дії акції завершився 23.06.2013р.
Просимо до 05.07.2013р. отримати виграний Вами приз.

Контактний телефон 8 (0352) 43 38 50."

1. Замовник (Організатор), Виконавець та технічне супроводження Акції, територія та строки (тривалість) її проведення 

1.1. Організатором рекламної Акції  є Товариство з додатковою відповідальністю «Шустов-спирт». Юридична адреса: 47874, с. Новосілка Підволочиського району Тернопільської області (надалі – «Організатор»).  

1.3. Акція проводиться на всій території України згідно Офіційних правил Акції (надалі – Правила).

1.4. Акція триватиме з 15 грудня 2012 року до 23 червня 2013 року (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2. Продукція, що бере участь в Акції 

2.1. Продукція, що бере участь в Акції - вся оригінальна (відповідає вимогам чинного законодавства України) продукція, що виробляється та розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, а саме:

                                Горілка особлива „Золоте поле – 3” 0,5 л. із                             поміткою на етикетці „Акція”;

Горілка особлива „Горілчана насолода” 0,5 л. із поміткою на етикетці „Акція”;

Горілка особлива „Фортеця Скалат” 0,5 л. із поміткою на етикетці „Акція”

Під Акційною продукцією розуміється продукція, на лицьовій стороні якої на акційній етикетці нанесені слова «Акція».

 3. Участь в Акції

3.1 Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – «Учасники Акції»), за винятком осіб, зазначених у п.3.2. даних Правил. 

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Замовника Організатора Виконавця Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо);

- власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують Акційну продукцію та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо);

- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо);  

- обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які не є громадянами України. 

4. Фонд Заохочень Акці

4.1. Фонд Головних Заохочень Акції складається з цінних призів, а саме ноутбука Aser E1, LED-телевізора 24”, двох мікрохвильових печей LG, двох електродуховок Saturn, а також  електрочайники, праски, міксери, набори слюсарних інструментів та багато інших цінних призів.

4.2 Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, які отримали право на отримання Заохочень Акції виключно на умовах цих Правил. 

4.5. Замовник Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію інші заохочення, не передбачені цими Правилами. 

4.6. Під отриманням Заохочення мається на увазі можливість придбати його за 1 гривню.

4.7. Оподаткування осіб, що отримали Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Акції здійснює оподаткування осіб, які отримали Заохочення відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5. Умови участі в Акції 

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п.3 даних Правил і бажає отримати Заохочення  Акції необхідно:

5.1.1. Протягом періоду проведення Акції (з 15 грудня 2012 року по 23 червня 2013 року включно) придбати будь-яку Акційну продукцію у кількості 1 шт.

5.1.2. Стерти захисне покриття на контретикетці акційної продукції, надіслати СМС на номер 7711 із кодом, який захований за захисним покриттям, або зайти на сайт www.or-za.com та перевірити оригінальність продукту. Якщо код виграшний,  у відповідь на СМС або на сайті після введення коду  з’явиться повідомлення про виграш. Виграшні коди визначені заздалегідь і закріплені за окремим призом, які розігруються в акції.

5.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

5.4. Учасники Акції можуть зареєструвати необмежену кількість Акційної продукції, при цьому кожна реєстрація, що проведена відповідно до п. 5.1. даних Правил, дає Учаснику додатковий шанс на отримання Заохочення.

5.5. Всі отримані Організатором дані Учасників Акції є власністю Організатора. Учасник Акції, який реєструється автоматично дає згоду на отримання інформації рекламного характеру, що може надходити від Організатора у майбутньому.

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Головних Заохочень, здійснюється відповідно до цих Правил за наступною процедурою: 

6.1.1.  Заздалегідь визначені виграшні коди розміщуються на контретикетці акційної продукції і при отриманні інформації учасником акції про виграш,він до 23 червня 2013р. повинен звернутися до Організатора для отримання призу (купівлю акційного призу за 1 гривню) за адресою:м.Тернопіль,вул.Монастирського,42 фірмовий магазин "Шустов-Новосілка",тел. (0352)43-38-50.

6.1.2. Кількість виграшів одним Учасником не обмежується.

7. Умови отримання Заохочень

7.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил. 

7.2. Отримання Заохочень:

7.2.1. Учасники акції,які отримали повідомлення про виграш,звертаються до Організатора для отримання призів за адресою:м.Тернопіль,вул.Монастирського,42 фірмовий магазин "Шустов-Новосілка",тел.(0352) 43-38-50. 

7.3. Заохочення надаються Учасникам Акції тільки за умови чіткого дотримання вимог цих Правил та надання необхідних документів та/або інформації у зазначені в цих Правилах строки.

7.4. Замовник(Організатор)/Виконавець не несуть відповідальність перед Учасниками Акції за помилки пошти, внаслідок яких зазначені у п. 7.2.1. документи не надійшли або надійшли із запізненням; якість послуг відповідного оператора телефонного зв‘язку та Інтернет операторів.

7.5. Результати визначення переможців є остаточними та оскарженню чи зміні не підлягають.

7.6. Заохочення надаються протягом дії Акції, але не раніше ніж Переможцем будуть надані усі необхідні документи і не пізніше  від дати закінчення Акції.

8. Обмеження

8.1. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у даних Правилах.

8.2. Замовник Організатор  Акції не несе відповідальності за неможливість надання Заохочень Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна інформація про Учасника Акції були вказані невірно та/або нерозбірливо, або змінено тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Замовника(Організатора)/Виконавця Акції будь-якої  компенсації.

8.3. Замовник(Організатор)/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень переможцями Акції після їх одержання, та за неможливість переможців Акції та/або скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин. 

8.4. Замовник(Організатор)/Виконавець Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень. Замовник(Організатор)/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.5. Замовник(Організатор)/Виконавець Акції та залучені Виконавцем треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника(Організатора)/Виконавця Акції обставини. 

8.6 Виконавець забезпечує нарахування та сплату податку з доходу фізичної особи Учасника Акції – переможця, який отримав Заохочення Акції, згідно із чинним законодавством України, та забезпечує направлення інформації про отримання Учасником Акції Заохочення, нарахування та сплату податку до відповідних податкових органів. Після цього Організатор/Виконавець не несуть відповідальності стосовно зобов’язань Учасника Акції - переможця, який отримав Заохочення Акції, у відношенні сплати податку з доходів фізичних осіб.

8.7. Отримання Заохочень допускається лише особами, які є Учасниками Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

8.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Замовником(Організатором) Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Замовника(Організатора) Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. 

9. Надання інформації

9.1. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організатору/Виконавцю Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами.

9.2. Ця інформація може бути змінена Учасником Акції протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування Організатора/Виконавця Акції.

9.3. Збір вищезгаданої інформації дозволить Виконавцеві Акції якнайшвидше передати Заохочення особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

9.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його/її персональних даних Виконавцем Акції та залученими ним третіми особами, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір, відповідно до вимог діючого законодавства України.

9.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Замовником(Організатором)/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-  та відео матеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником(Організатором)/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

9.6. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Виконавцю Акції та залученим ним третім особам на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в п.9.4. Правил, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

10.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет - сайтах: www.оr-za.com  та www.zolotepole.com в розділі „Акції”

 розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на Акційній продукції.

11. Інші умови

11.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

11.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими правилами та зобов’язуються їх виконувати.